Erb kruciaty

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

(Přísloví 23,31-33) 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Efezským 5,17-19)

Kříž Kruciaty

KNIHOVNA DOKUMENTŮ:

  • Informační letáček o Kruciátě osvobození člověka (KOČ)  PDF (224 kB)
  • Deklarace KOČ  PDF (104 kB)
  • Patroni KOČ  PDF (115 kB)
  • Modlitba těch, kteří dobrovolně podepsali Kruciátu  PDF (100 kB)
  • Abstinentské krédo  PDF (132 kB)
  • Životopis Františka Blachnického  PDF (99 kB)