Erb kruciaty

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

(Přísloví 23,31-33) 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Efezským 5,17-19)

Kříž Kruciaty

HYMNA KRUCIÁTY

Ref: Srdce velké nám dej,
schopné obejmout svět.
Pane, srdce nám dej,
statečné ve válce se zlem.

1) Svlečme ze sebe činy starých lidí,
zničme všechno, co budí Boží hněv,
oblečme bílé šaty v Kristu Pánu,
nový člověk povstane v každém z nás.
2) Noví lidé do dějin vpíší lásku,
ukáží cestu k obnově nás všech.
Noví lidé prožijí vlastní život,
tvoříc společným úsilím nový svět.

3) Noví lidé přinesou Zemi pokoj,
ve znaku víry sjednotí celý svět.
Noví lidé přinesou Zemi svobodu.
Pravda lidi osvobodí, zničí zlo.

Audio v SWF - česká verze:    nižší kvalita (962 kB)    CD kvalita (3 MB)
Noty v PDF:    Česká verze (394 kB)    Polská verze (316 kB)