Erb kruciaty

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

(Přísloví 23,31-33) 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Efezským 5,17-19)

Kříž Kruciaty

1. pouť Kruciáty osvobození člověka v Čechách

Dne 4.června 2005 se v Děčíně uskutečnila 1. pouť Kruciáty osvobození člověka. Na tuto pouť přijali pozvání: P. Piotr Kulbacki, Kasia Owczarek, Agnieszka Salamucha a Stašek.

V 9 hodin jsme začali v kostele Povýšení svatého Kříže katechezí. Tu přednesl o. Piotr Kulbacki a překládal o. Josef Goryl. Následovala křížová cesta Kruciáty osvobození člověka se zpěvy a svědectvími. Světectví přednesly: o. Jan Rajlich, o. Josef Goryl, o. Piotr Kulbacki, Kasia Owczarek, Agnieszka Salamucha, Stašek, Martina Kuchyňková.

Ve 13 hodin jsme slavili mši svatou. Mši sloužil o. Jan Rajlich, kázání měl o. Piotr Kulbacki. Během mše bylo možnost složit deklaraci abstinence. Následoval oběd - společné posezení na faře a skupinka. Celou pouť jsme uzavřeli adorací Nejsvětější Svátosti v kostele.


Pán byl s námi! Mohli jsme se dozvědět mnoho krásných myšlenek. Pán působil v našich srdcích a tři lidé podepsali deklaraci abstinence na 1 rok.
Více fotografií z pouti si můžete prohlédnout zde


Napsala: Martina Kuchyňková – hlavní organizátorka pouti