Erb kruciaty

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

(Přísloví 23,31-33)


Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Efezským 5,17-19)

Kříž Kruciaty
počítadlo.abz.cz

Vítejte na našich stránkách!      
Fotky z 1. pouti KOČ     Alkoholismus(na Wikipedii)

Jde o hnutí za osvobození člověka od závislostí, především alkoholu, ale i od každého strachu překonávat nedobré společenské konvence a nastoupit na cestu nové kultury života. Kruciátu osvobození člověka založil polský kněz prof. Fr. Blachnický na podnět Svatého otce Jana Pavla II.


Aktuality

 • upravujeme stránky

  kontaktní osoby Kruciáty osvobození člověka v ČR:

  P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich, OP, Slovenská 578/14,
  779 01, Olomouc
  e-mail: jan(zavináč)op.cz

  P. Josef Goryl, OFMConv,
  e-mail: juzek(zavináč)razdva.cz (Morava)

  stránky uvedeny do provozu: 17.4.2005
  poslední aktualizace: 22.3.2017 (příspěvky v knize návštěv mohou být i novější)