WebZdarma.cz
Upozornění: Obsah náhodně generované reklamy není redakcí webu určován
a nesouvisí s jeho obsahem ani záměry !
Erb kruciaty

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

(Přísloví 23,31-33)


[CNW:Counter]

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Efezským 5,17-19)

Kříž Kruciaty

Vítejte na našich stránkách!      
Fotky z 1. pouti KOČ     Videoreportáž o alkoholismu (zdroj: www.tyden.cz)

Jde o hnutí za osvobození člověka od závislostí, především alkoholu, ale i od každého strachu překonávat nedobré společenské konvence a nastoupit na cestu nové kultury života. Kruciátu osvobození člověka založil polský kněz prof. Fr. Blachnický na podnět Svatého otce Jana Pavla II.


Aktuality

 • Přibyl odkaz na stránky s tématikou o alkoholismu http://www.alkoholik.cz
 • Nová verze deklarace (v dokumentech) - jsou tam změny související se smrtí Jana Pavla II.

  kontaktní osoby Kruciáty osvobození člověka v ČR:

  P. RNDr. Jan Rajlich, OP, Jiráskovo nám. 30,
  326 00, Plzeň
  e-mail: jan(zavináč)op.cz

  Martina Kuchyňková,
  e-mail: martina.kuchynkova(zavináč)centrum.cz, 721 880 217 (severočeský kraj)

  P. Josef Goryl, OFMConv,
  e-mail: juzek(zavináč)razdva.cz (Morava)
  Webmaster: Petr (Kryštof) Boleček
  e-mail: webmaster(zavináč)kruciata.wz.cz
  stránky uvedeny do provozu: 17.4.2005
  poslední aktualizace: 22.3.2008 (příspěvky v knize návštěv mohou být i novější)